دسته بندی موضوعات ساختمانی

ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای و جوشی

 

پکوک سازه صنعت 
 سفارش ساخت اسکلت فلزی
نصب سازه فلزی

 جهت سفارش ساخت با شماره 09127658055 آقای رضوی تماس بگیرید.

ساختمان اسکلت فلزی

ساختمان اسکلت فلزی ترکيبی از اعضای جدا از هم است که اين اعضا بايد به طريق درستی به يکديگر متصل شوند. در واقع اتصالات در ساختمان‌های فلزی شامل اتصالات زیادی است مانند تير به ستون و ستون به فونداسيون و دیگر اجزا به يکديگر است. اتصالات ساختمان اسکلت فلزی به عناصر اتصال دهنده (ورق‌ها ، قطعات تقويتی ، ورق‌های اتصال در گره ، نبشی‌ها و لچکی‌های اتصال) اطلاق می‌شود. ابعاد اتصالات ساختمان اسکلت فلزی بايد به نحوی طراحی شود که تنش محاسبه شده بر مبنای تحليل سازه برای بارهای موثر و درصدی از مقاومت اعضای متصل شونده از تنش مجاز مورد نظر کم‌تر گردد.

 

 

ساختمان اسکلت فلزی

اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی

انواع سیستم‌های سازه‌ای در ساختمان سازی

نصب سازه های فلزی اعم از پیچ و مهره ای و جوشی

 

اتصالات در سازه های فولادی اسکلت فلزی اسکلت فلزی پیچ و مهره ای اسکلت فلزی پیچ ومهره ای انواع اتصالات جوشي توجیه اقتصادی سازه فولادی سازه فلزی پیچ و مهره ساخت سوله و سوله سازی