پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی


محمد نصیران

مدیریت

4 بازدید

خانم موحدی

تولید تجهیزات پارکی و روشنایی

5 بازدید

خیراله سلیمی

برق کاری

4 بازدید

محمدشفیع

استادکار

5 بازدید

محسن دودانگه

مدیرعامل

11 بازدید

شرکت ایمن سپهر

لباس و تجهیزات ایمنی- - لباس کار - لباس امداد و....

15 بازدید

حسینی

مدیر خدمات فنی لوله کشی لوله بازکنی درتهران

13 بازدید

محمدجواد صادقی

دوربین مداربسته

14 بازدید

حسینی

مجری ومدیر خدمات فنی حرفه ای ها

15 بازدید