دسته بندی موضوعات ساختمانی

انواع سیستم‌های سازه‌ای در ساختمان سازی

انواع سیستم‌های سازه‌ای در ساختمان سازی ‌سازه های سنتی ‌سازه های فلزی اعم از اسکلت پیچ و مهره ای و اسکلت جوشی سازه های بتنی ‌سازه های صنعتی: روش سازه‌های فلزی پیچ و مهره ‌B & N‌ ، روش LSF‌ ، روش TCF‌ ، روش ICFF و …

انواع سیستم‌های سازه‌ای  در ساختمان سازی

انواع سیستم‌های سازه‌ای  در ساختمان سازی

  • ‌سازه های سنتی
  • ‌سازه های فلزی اعم از اسکلت پیچ و مهره ای و اسکلت جوشی
  • سازه های بتنی
  • ‌سازه های صنعتی: روش سازه‌های فلزی پیچ و مهره ‌B & N‌ ، روش LSF‌ ، روش TCF‌ ، روش ICFF و

سازه‌های سنتی‌

همانگونه که از نام این نوع سازه‌ها پیداست این روش را باید در مقابل روش‌های علمی مطرح نمو‌د. طراحی و محاسبات در این نوع سازه‌ها بر خلاف سازه‌های بتنی و فلزی بیشتر از اینکه محاسباتی و علمی باشد تجربی و سنتی بوده و آئین نامه‌ها و محدودیت‌های اجرایی نیز بر اساس نمونه‌های آماری و تجربی است.حداکثر ارتفاع مجاز این سازه هشت متر از سطح زمین است. و در طراحی و اجرای پلان معماری باید محدودیت‌ها و ضوابط مربوطه رعایت شود. در این نوع سازه‌ها وظیفه تحمل بارهای قائم و افقی بر عهده دیوارها و شناژهای قائم و افقی بوده ، تنها توصیه اجرای این نوع سازه‌ها مناطق محروم از تکنولوژی و با محدودیت‌های فنی در جهان است.

سازه‌های فلزی‌

مزایای سازه‌های فلزی‌

  • ‌سازه‌های فلزی به دلیل امکان مونتاژ اسکلت قبل از نصب و لزوم اجرای همزمان و بدون وقفه اسکلت ، در مقایسه با سازه‌های بتنی و سنتی از سرعت عمل بالاتری برخوردار است.
  • ‌بدلیل هماهنگ بودن تیر و ستون و بادبند‌ ،  فاصله نزدیکتری به مقاومت واقعی این نوع سازه‌ها دارد.
  • ‌بدلیل نوع اتصال اعضاء تیر و ستون ، امکان توسعه طبقات در این نوع سازه‌ها ‌وجود ‌دارد.

سازه سازه‌ فلزی سازه های سوله سازه های فلزی سازه های فلزی سوله سوله سوله فلری


ارسال کننده :
تعداد بازدید : 283 مرتبه
تاریخ انتشار: 1397/06/29
منبع :
  نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است

ثبت نظر