دسته بندی موضوعات ساختمانی

سوله صنعتی چیست؟

دقت داشته باشید این روزها برای ساخت سوله صنعتی از سازه های فلزی با سقف شیب دار با توجه به محاسبات فنی خاص استفاده می کنند. از این نوع سازه در کارخانه ‌ها ، اسکلت ساختمان ، انبارها ، مرغداری ‌ها ، آشیانه‌ های هواپیما ، تعمیرگاه‌ ها ، فروشگاه‌ ها و سالن ‌های ورزشی که قاب ‌هایی با دهانه بزرگ نیاز است استفاده می‌ شود. به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون‌ ها باید از تیرورق در پروفیل ‌های آن استفاده کرد. سوله برای ساخت فضاهای صنعتی با سطح مقاطع متغیر اجرا میشود که ابعاد و وزن آن با توجه به کاربری هر واحد صنعتی تعیین می‌گردد.

سوله صنعتی چیست؟

دقت داشته باشید این روزها برای ساخت سوله صنعتی از سازه های فلزی با سقف شیب دار با توجه به محاسبات فنی خاص استفاده می کنند. از این نوع سازه در کارخانه ‌ها ، اسکلت ساختمان ، انبارها ، مرغداری ‌ها ، آشیانه‌ های هواپیما ، تعمیرگاه‌ ها ، فروشگاه‌ ها و سالن ‌های ورزشی که قاب ‌هایی با دهانه بزرگ نیاز است استفاده می‌ شود. به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون‌ ها باید از تیرورق در پروفیل ‌های آن استفاده کرد. سوله برای ساخت فضاهای صنعتی با سطح مقاطع متغیر اجرا میشود که ابعاد و وزن آن با توجه به کاربری هر واحد صنعتی تعیین می‌گردد.


ارسال کننده :
تعداد بازدید : 4528 مرتبه
تاریخ انتشار: 1397/09/15
منبع :
  نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است

ثبت نظر