دسته بندی موضوعات ساختمانی

مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی

قابها دارای دو وظیفه می باشند: تحمل بارهای ثقلی (بارهای مرده و زنده) و تحمل بارهای زلزله و باد. بارهای ثقلی به صورت قائم بر قابها وارد می شوند ، درحالی که بارهای زلزله و باد به صورت جانبی اثر می¬کنند.

مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی

سازه های فلزی جوشی

 

سازه های فلزی جوشی

برای اجرای يک ساختمان سازه های فلزی جوشی ابتدا باید تلاش کرد زمين مورد ساختمان سازی دارای مقاومت کافی بوده تا بتواند نيروی وزن  ثقلی ساختمان را تحمل کند و دچار نشست نگردد. برای اين منظور ابتدا از طرف مھندسين اقدام به عمليات بررسی مقاومت فشاری زمين مورد نظر میگردد. برای اين امر اقدام به کمانه زنی نموده و از خاک طبقات مختلف زمين نمونه برداری کرده و برای مشخص نمودن مقدار بار قابل تحمل نمونه را به آزمايشگاه فرستاده تا مورد آزمايش قرار بگيرد. پس از اينکه آزمايشگاه اقدام به مشخص نمودن (که واحد آن کيلوگرم بر سانتی مترمربع می باشد) کرد مھندس محاسب طبق اين مقاومت فشاری خاک محاسبه پی سازی را انجام می دھد. که ھر چه اين عدد کوچکتر بايد ابعاد پی بزرگتر و ھر چه اين عدد بزرگتر باشد ابعاد پی کوچکتر می شود. (اين عدد نزديک به يک که معمولا کيلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد)

اتصالات جوشی در سازه های فولادی و سازه های فلزی جوشی

سازه های فلزی جوشی در ایران و در همه جهان به طور گسترده برای احداث ساختمان ، پل ، کارخانه ، انبار و دیگر تاسیسات شهری و صنعتی استفاده می‌شوند. جوشکاری به عنوان رایج‌ترین روش اتصال فلزات به طور وسیع در ساخت سازه‌های فلزی به کار می‌رود. کیفیت و استحکام سازه‌ها ، به طراحی و سپس اجرای درست اتصالات آن‌ها بستگی دارد و اگر دقت‌های لازم اعمال نشود ، سازه به شدت آسیب خواهد دید. زیرا یک سازه فلزی چیزی نیست جز انبوهی از مقاطع فولادی که به یکدیگر متصل و سرپا شده‌اند و این اتصالات باید فشاری سهمگین را تحمل کنند.
از آن‌جا که سرزمین ما ، در منطقه‌ای زلزله خیز قرار دارد و مقاومت ساختمان‌ها در برابر نیروهای ناشی از زمین لرزه حیاتی است ، حساسیت مطلب دو چندان می‌شود. از این رو ، کیفیت جوشکاری سازه‌های فلزی چیزی نیست که قابل گذشت و سهل انگاری باشد. در صورت تخریب سازه‌ها ، آسیب‌های فراوانی به کشور وارد می‌شود که در هر حال غیر قابل جبران است.

مزایای اتصال استخوانی سازه های فلزی جوشی

‌اتصالات استخوانی در قاب‌های مقاوم خمشی فولادی جهت مقاوم سازی اتصالات صلب موجود و کاهش اشکالات اتصالات صلب در طراحی سازه‌های فولادی جدید مورد بررسی قرار گرفته است. از مزایای این نوع اتصال حفظ فشردگی مقطع تیر و عدم کاهش قابل توجه در سختی و پیچشی و نیز کاهش کمانش‌های موضعی دانسته شده است. همچنین معیار جدید برای توصیف نرخ کاهش مقاومت پس از رسیدن به بیشینه تحمل بار نمونه مورد استفاده قرار گرفت.

یکی از مهمترین حالاتی که در آن سازه تحت اثر بارهای زلزله دچار خرابی می‌شود ، شکست در اتصالات سازه است. گسیختگی در اتصالات سبب از بین رفتن یکپارچگی سازه و خرابی‌های پیش رونده می‌شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد این نوع اتصالات ، اعمال کاهش موضعی در مقطع تیر معروف به اتصال استخوانی است. در این حالت به فاصله اندکی از بر ستون به صورت موضعی قسمتی از جان تیر بریده می‌شود تا ظرفیت خمشی تیر در آن منطقه کاهش یابد. با این عمل مفصل خمیری دور از محل اتصال تیر به ستون و در خود تیر ایجاد‌ و از شکست در اتصال و جوش بال تیر به ستون جلوگیری می‌شود.

اتصال استخوانی شکل پذیری و قابلیت دوران خمیری بالایی داشته و با ایجاد مفصل خمیری در منطقه باریک شده ضمن محافظت ار اتصال‌ ، اتلاف انرژی بیشتری به ارمغان می‌آورد. از مزایای دیگر اتصال استخوانی اقتصادی بودن و سهولت اجرای آن است به نحوی که برای ایجاد این نوع اتصال می‌توان برش در تیر را در کارخانه انجام داد و سپس تیر را به کارگاه ساختمانی منتقل کرد.

از جمله مشکلات اتصال استخوانی کاهش توانایی تحمل بار آن بر اثر تغییر مکان‌های بزرگ است. دلیل این امر ضعیف شدن مقطع بال تیر و تاثیر آن بر کاهش مقاومت مقطع نسبت به تغییر شکل‌های خارج از صفحه است که بر اثر آن تیر در ناحیه باریک شده دچار کمانش‌های موضعی و جانبی می‌شود.

مراحل كلي بازرسي جوش در سازه هاي فلزي به شرح ذيل اعلام ميگردد:

 • انطباق WPS تهيه شده توسط مجري پروژه با استاندارد مورد نظر
 • انجام آزمايشهاي تاييد دستور العمل جوشكاري (PQR)
 • ارزيابي جوشكاران و صدور كارت صلاحيت
 • آزمايش و كنترل كليه وسايل مرتبط با عمليات جوشكاري
 • آزمايش و كنترل الكترود و مواد مصرفي جوشكاري
 • بازرسي و كنترل آماده سازي قطعات
 • كنترل درجه حرارت فلز و عمليات پيش گرما
 • كنترل دقيق ترتيب و توالي جوشكاري جهت پيشگيري از پيچيدگي
 • شماره گذاري قطعات و تهيه گزارش روزانه از عمليات جوشكاري
 • بازرسي چشمي 100% جوشها
 • اجراي ساير آزمايشهاي غير مخرب با درصد تعيين شده
 • نظارت بر انجام تعمير كليه جوشهاي معيوب
 • مستندسازي و تهيه گزارشهاي بازرسي فني
 • صدور گواهي كيفيت جوش سازه فولادي
 

 

ساخت اسکلت فلزی

 

ساخت اسکلت فلزی

فریم سازه های فولادی که شامل قاب سازی ساختار فولادی ضد زنگ است ، ساخت اسکلت فلزی را که از ستون های عمودی و پرتوهای افقی تشکیل شده است توصیف می کنداین اسکلت پشتیبانی از سقف ، کف و دیوار ساختار را فراهم می کندسه نوع اصلی از سیستم های ساختاری فولادی ساختاری وجود داردآنها قاب ساختار قاب سفت و محکم ، قاب ساخت مدولار و سبک قاب شیب تک هستندانتخاب نوع قاب فولادی برای استفاده از یک پروژه خاص نیاز به بررسی تعدادی از عوامل ، از جمله عرض ساختمان ، ارتفاع ، محل ، نوع سقف و استفاده از ساختمان.

تعریف ساخت اسکلت فلزی:
روش ساخت ساختمان های بلند که در آن اعضای اصلی افقی و عمودی از فولاد نوردی هستند و بیشتر دیوارها در کف کف توسط قاب فولادی خود پشتیبانی می شوند.

 

اسکلت فلزی

مراحل ساخت فنداسیون ساختمان های اسکلت فلزی (اسکلت فلزی پیچ و مهره)

 نکات اجرایی زیر سازی پی:

مراحل اولیه اجرای اسکلت فلزی شامل ساخت پی مناسب است که در کلیه پروژه ها تقریبا یکسان اجرا می شود ، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی ، باید توجه داشت که ابتدا نقشه فنداسیون را روی زمین پیاده کرد و برای پیاده کردن دقیق آن بایستی جزئیات لازم درنقشه مشخص گردیده باشد. از جمله سازه به شکل یک شبکه متشکل از محورهای عمود بر هم تقسیم شده باشد و موقعیت محورهای مزبور نسبت به محورها یا نقاط مشخصی نظیر محور جاده بر زمین بر ساختمان مجاور و غیره تعیین شده باشد. (معمولا محورهای یک امتداد با اعداد 3 ، 2 ، 1و… شماره گذاری می شوند و محورهای امتداد دیگر با حروف  C-B-A و … مشخص می گردند. همچنین باید توجه داشت ستونها و فنداسیونهایی را که وضعیت مشابهی از نظر بار وارد شده دارند ، با علامت یکسان نشان می دهند: ستون را با حرفو فنداسیون را با حرف F نشان میدهند. ترسیم مقاطع و نوشتن رقوم زیر فنداسیون ، رقوم روی فنداسیون ، ارتفاع قسمت های محتلف پی ، مشخصات بتن مگر ، مشخصات بتن ، نوع و قطر کلی که برای بریدن میلگرد ها مورد نیاز است باید در نقشه مشخص باشد. قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار بود یا دارای گیاهان و درختان باشد ، باید نقاط مرتفع ناترازی که مورد نظر است برداشته شود و محوطه از کلیه گیاهان و ریشه ها پاک گردد. سپس شمال جغرافیایی نقشه را با جهت شمال جغرافیایی محلی که قرار است پروژه در آن اجرا شود منطبق می کنیم (به این کار توجیه نقشه می گویند) پس از این کار ، یکی از محورها را (محور طولی یا عرضی) که موقیعت آن روی نقشه مشخص شده است ، بر روی زمین ، حداقل با دو میخ در ابتدا و انتها ، پیاده می کنیم که به این امتداد محور مبنا گفته می شود. حال سایر محورهای طولی و عرضی را از روی محور مبنا مشخص می کنیم (بوسیله میخ چوبی یا فلزی روی زمین) که با دوربین تئودولیت و برای کارهای کوچک با ریسمان کار و متر و گونیا و شاغول اجرا می شود. حال اگر بخواهیم محل فنداسیون را خاکبرداری کنیم ، به ارتفاع خاکبرداری احتیاج داریم که حتی اگر زمین دارای پستی و بلندی جزئی باشد نقطه ای که بصورت مبنا (B.M) باید در محوطه کارگاه مشخص شود (این نقطه بوسیله بتن و میلگرد در نقطه ای که دور از آسیب باشد ساخته می شود). نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکبرداری: داشتن اطلاعات اولیه از زمین و نوع خاک از قبیل : مقاومت فشاری نوع خاک بویژه از نظر ریزشی بودن ، وضعیت آب زیر زمینی ، عمق یخبندان و سایر ویژگیهای فیزیکی خاک که با آزمایش از خاک آن محل مشخص می شود ، بسیار ضروری است. در خاکبرداری پی هنگام اجرا زیر زمین ممکن است جداره ریزش کند یا اینکه زیر پی مجاور خالی شود که با وسایل مختلفی باید شمع بندی و حفاظت جداره صورت گیرد؛ به طوری که مقاومت کافی در برابر بارهای وارده داشته باشد یکی از راه حلهای جلوگیری از ریزش خاک و پی ساختمان مجاور ، اجرای جز به جز است که ابتدا محل فنداسیون ستونها اجرا شود و در مرحله بعدی ، پس از حفاری تدریجی ، اجزای دیگر دیوار سازی انجام گیرد.اسکلت فلزی پیچ و مهره و ساخت سوله
 

شرکت پکوک سازه با بیش از دودهه فعالیت در عرصه تولید و ساخت سازه های فلزی ، اسکلت فلزی ، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای ، اجرای سازه های فلزی ، ساخت اسکلت فلزی ، سازه های فلزی پیچ و مهره ، اسکلت فولادی و طراحی و ساخت سوله صنعتی فعالیت می کند. اکنون با دارا بودن واحدهای فنی و مهندسی ، برنامه ریزی ، کنترل پروژه ، کنترل کیفیت و واحدهای ساخت و نصب و راه اندازی در زمینه های ذیل می باشد:

ساخت و نصب و اجرای انواع سازه ها و تجهیزات صنعتی صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، فولاد و سیمانساخت ونصب و اجرای سازه های فلزی سبک و سنگین (سوله) ، اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مسکونی ، صنعتی ، تجاری و …ساخت و نصب پل های سبک عبور عابر پیاده و پل های سنگین فلزیساخت و نصب صنایع نیروگاهی ، داکت های گاز و هوا ، اکونومایزر و تجهیزات نیروگاهیساخت ونصب انواع دکل های مشبک ، تلسکوپی خطوط انتقال نیرو و مخابراتی

اسکلت فلزی پیچ و مهره اسکلت فلزی پیچ و مهره اسکلت فلزی پیچ و مهره

اسکلت اسکلت فلزی اسکلت فلزی پیچ و مهره ای ساخت اسکلت فلزی ساخت سوله ساختمان اسکلت فلزی ساختمان فلزی سازه‌ فولادی سوله صنعتی


ارسال کننده :
تعداد بازدید : 4047 مرتبه
تاریخ انتشار: 1397/06/30
منبع :
  نظرات
هیچ نظری ثبت نشده است

ثبت نظر