دسته بندی موضوعات ساختمانی

راهنمای ثبت شغل

ثبت نام دربانک مشاغل پکوک رایگان می باشد.


با ثبت نام دربانک مشاغل ساختمانی پکوک می توانید شغل ساختمانی خود را به دیگران معرفی کنید و با همکاران و دوستانتان ارتباط بر قرار کنید و امکان معرفی خود و توانمندی هایتان را در بانک مشاغل صنعت ساختمان پکوک دارید.

1 - نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را ثبت کنید. 

2 - گروه ، عنوان و سمت خود را وارد کنید .

3 - عکس خود را بگذارید .

4 - نمونه کاری ، رزومه و علاقمندی های خود را به همراه عکس و توضیحات میتوانید بگذارید .

5 - در کلمات کلیدی میتوانید نام و نام خانوادگی و عنوان و سمت خود را بنویسید و با کاما از هم جدا کنید .

6 - پس از ثبت و ذخیره میتوانید به حساب کاربری خود رفته و اطلاعات خود را کامل کنید.