محافظ ستون

   قیمت 35,000 تومان

     پادری آلومینیومی_کفپوش ورودی

     09126643353

    بازدید:   129   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

محافظ ستون لاستیکی به صورت 90 سانتی متر تولید میشود؛ یعنی 90 سانت از فضای ستون را میپوشاند. قسمت رویه ی محصول از نوار شبرنگ راه راه پوشیده شده است که به عنوان هشدار دهنده در مواقع تاریکی نقش خودرا به خوبی عمل میکند. با نصب این محصول بر ستون های پارکینگ میتوان از هرگونه خسارات وارده به هنگام ضربه ، جلوگیری کرد.
🆔: @modernmat


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ پادری آلومینیومی_کفپوش ورودی