نمونه گیری از بتن

   قیمت 400,000 تومان

     شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج

     09032459219

    بازدید:   269   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

به منظور کنترل کیفیت بتن در سازه هایی با اسکلت بتنی، نمونه گیری از بتن تازه ضرورت دارد. مجموعه آزمایشگاهی کاوش مهار البرز در این زمینه در استان البرز و شهر کرج فعالیت دارد.


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج