گمانه زنی و انجام خدمات آزمایشگاه خاک

   قیمت 400,000 تومان

     شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج

     09032459219

    بازدید:   309   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

به منظور انجام خدمات ژئوتکنیک و آزمایشات خاک، حفر گمانه ضروری می باشد. با کمک گمانه حفاری شده، نمونه های خاک از عمق زمین استخراج شده و در آزمایشگاه روی آن تست زده می شود.
نتیجه آزمایشات خاک در گزارش ژئوتکنیک ارائه می شود. گزارش ژئوتکنیک شامل مواردی همچون: زمین شناسی منطقه، نوع خاک محل، عمق آب زیرزمینی، تیپ خاک (بر اساس سرعت موج برشی)، ظرفیت باربری خاک و ... می باشد.
با توجه به سه عامل تعداد گمانه ها و هزینه انجام آزمایشات متفاوت می باشد: 1. سطح اشغال و پلان سازه، 2. اهمیت سازه، نوع و تراکم خاک


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج