تست بارگذاری صفحه

   قیمت 2,000,000 تومان

     شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج

     09032459219

    بازدید:   276   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

جهت ارزیابی مدول بستر و همچنین پارامترهای کشسانی و ظرفیت باربری خاک از این آزمایش بهره گرفته می شود.
این آزمایش می تواند در عمق و یا روی سطح زمین انجام گردد. شرکت کاوش مهار البرز کرج در این زمینه فعالیت دارد.


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج