چکش اشمیت

   قیمت 400,000 تومان

     شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج

     09032459219

    بازدید:   269   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

در صورتی که از بتن تازه نمونه گیری نشده باشد و یا نمونه ها مقاومت کافی نداشته باشد، می توان از تست غیر مخرب چکش اشمیت استفاده نمود.
هزینه انجام این آزمایش بسته به تعداد نقاط مورد نیاز جهت تست و محل پروژه متفاوت می باشد.
شرکت کاوش مهار البرز کرج در این زمینه فعالیت دارد.


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج