کرگیری بتن

   قیمت 400,000 تومان

     شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج

     09032459219

    بازدید:   7   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

عموماً همزمان با بتن ریزی از بتن نمونه گرفته می شود و نمونه ها تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار می گیرند. چنانچه به هر دلیل از بتن تازه نمونه گرفته نشود و یا نمونه حاصل از بتن تازه پس از 7 یا 28 روز مقاومت فشاری لازم را پیدا نکند، از کرگیری و تست مخرب بهره گرفته می شود.
در فرآیند کرگیری، بخشی از سازه بتنی که تنش کمتری در آن وجود دارد و از طرف دیگر تراکم آرماتور کمتری دارد، انتخاب شده و کرگیری انجام می شود. پس از کرگیری، نمونه کپینگ شده و تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار می گیرد.


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ شرکت مهندسی و آزمایشگاه های خاک و بتن کاوش مهار البرز کرج