انجام کلیه امور طراحی و اجرا عملیات تثبیت گود و سیستم زهکش و عایق

   قیمت 1,000,000 تومان

     انجام کلیه عملیات تثبیت گود و سیستم زهکش و عایق

     09123702784

    بازدید:   563   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

قیمت توافقی و بر اساس مطالعات ژئوتکنیک و عمق و ابعاد زمین و هم بصورت دستمزدی و هم بصورت کلیه عملیات با مصالح قابل انجام می باشد


1 رای