كار در ارتفاع بدون نیاز به داربست با طناب به روش راپل

   قیمت 200,000 تومان

     كار در ارتفاع با طناب بدون نیاز به داربست به روش راپل

     09125832393

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

انجام كلیه خدمات صنعتی و غیر صنعتی بدون نیاز به داربست با طناب به روش راپل
كلیه پرسنل شامل بیمه نامه حوادث و مسئولیت مدنی میباشند.
ارتفاع نورد دیانا شماره تماس : 09125832393 فتوحی


1 رای