پشم سنگ لحافی با روکش فویل آلومینیوم

   قیمت 11,000 تومان

     فروش عایق پشم سنگ

     09031222664

    http://www.takvin24.ir

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

عایق پشم سنگ لحافی رزین دار با روکش فویل آلومیینوم
طول 10 متر
عرض 120 سانتی متر


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ فروش عایق پشم سنگ

پشم سنگ تخته ای

14,000 تومان