پشم سنگ لحافی با روکش فویل آلومینیوم

   قیمت 11,000 تومان

     فروش عایق پشم سنگ

     09031222664

    بازدید:   617   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

عایق پشم سنگ لحافی رزین دار با روکش فویل آلومیینوم
طول 10 متر
عرض 120 سانتی متر


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ فروش عایق پشم سنگ