محبوبی

مهندس عمران

1172 بازدید

باغبانی

مهندس QC

1200 بازدید

س.رضوی

سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی

1594 بازدید

جلال عنایتی

پیمانکار ساخت اسکلت

1780 بازدید

اسماعیل صفایی

نصاب اسکلت فلزی

1299 بازدید

ابراهیمی

مهندس

1318 بازدید

رستمی

مهندس تولید

1177 بازدید

بهرامی

شاپ

1232 بازدید

اقبالی

مهندس

1324 بازدید

شهرام شکیبازاده

ساخت و نصب سازه های فولادی

1688 بازدید

فریور

مهندس اسکلت فلزی

1125 بازدید

رضوی

مدیر پروژه

1138 بازدید

محمود بستان

مسئول خرید کارخانجات سازه فلزی

1549 بازدید

عبدالملکی

مهندس تولید اسکلت

1146 بازدید

1