محمود بستان

مسئول خرید کارخانجات سازه فلزی

588 بازدید

جلال عنایتی

پیمانکار ساخت اسکلت

687 بازدید

محبوبی

مهندس عمران

196 بازدید

اسماعیل صفایی

نصاب اسکلت فلزی

333 بازدید

س.رضوی

سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی

598 بازدید

فریور

مهندس اسکلت فلزی

195 بازدید

بهرامی

شاپ

224 بازدید

رستمی

مهندس تولید

212 بازدید

باغبانی

مهندس QC

202 بازدید

اقبالی

مهندس

288 بازدید

ابراهیمی

مهندس

315 بازدید

رضوی

مدیر پروژه

193 بازدید

عبدالملکی

مهندس تولید اسکلت

211 بازدید

شهرام شکیبازاده

ساخت و نصب سازه های فولادی

692 بازدید

1