اسماعیل صفایی

نصاب اسکلت فلزی

427 بازدید

بهرامی

شاپ

327 بازدید

عبدالملکی

مهندس تولید اسکلت

298 بازدید

اقبالی

مهندس

398 بازدید

محبوبی

مهندس عمران

293 بازدید

رستمی

مهندس تولید

320 بازدید

محمود بستان

مسئول خرید کارخانجات سازه فلزی

708 بازدید

شهرام شکیبازاده

ساخت و نصب سازه های فولادی

791 بازدید

رضوی

مدیر پروژه

278 بازدید

فریور

مهندس اسکلت فلزی

278 بازدید

س.رضوی

سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی

711 بازدید

ابراهیمی

مهندس

414 بازدید

جلال عنایتی

پیمانکار ساخت اسکلت

806 بازدید

باغبانی

مهندس QC

296 بازدید

1