اسکلت بتنی ولی عصر

طراحی و نطارت و اجرا ساختمان در کرج.ساخت انواع ویلا.

1045 بازدید

علیرضایی

مهندس عمران

1205 بازدید

سلطانی

نظارت و اجرای ساختمانی

1069 بازدید

شهاب

مجری ساختمان

1121 بازدید

شایان

مشاور پروژه

1277 بازدید

م.قدیری

مدیرعامل

1122 بازدید

س.رضوی

انجام 3dmax و اسکیس معماری

1126 بازدید

اسکلت بتنی ولی عصر

طراحی و نطارت و اجرای ساختمان در کرج و تهران

1011 بازدید

سیروس

ناظر و مدیر اجرایی پروژه

1112 بازدید

چنلی یول

مجری حقوقی و مدیریت پیمان

1067 بازدید

طاهر همرنگ

نظارت و اجرای پروژه

1125 بازدید

NAQIBSAZEH GROUP

NAQIBSAZEH GROUP

1185 بازدید

حسن دولت آبادی

طراحی و نظارت ، اجرا و بازسازی ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری

1163 بازدید

بنیتک

طراح و مجری دال مجوف

1045 بازدید

حسن قزاقی

ارشد معماري

1701 بازدید

1 2