سیروس

ناظر و مدیر اجرایی پروژه

164 بازدید

چنلی یول

مجری حقوقی و مدیریت پیمان

78 بازدید

اسکلت بتنی ولی عصر

طراحی و نطارت و اجرای ساختمان در کرج و تهران

63 بازدید

س.رضوی

انجام 3dmax و اسکیس معماری

171 بازدید

م.قدیری

مدیرعامل

150 بازدید

طاهر همرنگ

نظارت و اجرای پروژه

186 بازدید

بنیتک

طراح و مجری دال مجوف

146 بازدید

شایان

مشاور پروژه

264 بازدید

NAQIBSAZEH GROUP

NAQIBSAZEH GROUP

165 بازدید

علیرضایی

مهندس عمران

215 بازدید

حسن قزاقی

ارشد معماري

602 بازدید

احمدی

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

191 بازدید

مهیارمددخانی

نظارت و اجرا

182 بازدید

احمدرضا جلوداریان

استان اصفهان - کاشان

92 بازدید

شهاب

مجری ساختمان

171 بازدید

1 2