سیروس

ناظر و مدیر اجرایی پروژه

245 بازدید

اسکلت بتنی ولی عصر

طراحی و نطارت و اجرای ساختمان در کرج و تهران

148 بازدید

اسکلت بتنی ولی عصر

طراحی و نطارت و اجرا ساختمان در کرج.ساخت انواع ویلا.

136 بازدید

بنیتک

طراح و مجری دال مجوف

223 بازدید

حسن قزاقی

ارشد معماري

742 بازدید

حسن دولت آبادی

طراحی و نظارت ، اجرا و بازسازی ساختمان های مسکونی ، اداری و تجاری

256 بازدید

شهاب

مجری ساختمان

252 بازدید

احمدی

مدیر پروژه و سرپرست کارگاه

269 بازدید

علیرضایی

مهندس عمران

303 بازدید

سلطانی

نظارت و اجرای ساختمانی

243 بازدید

شایان

مشاور پروژه

361 بازدید

مهیارمددخانی

نظارت و اجرا

260 بازدید

س.رضوی

انجام 3dmax و اسکیس معماری

249 بازدید

احمدرضا جلوداریان

استان اصفهان - کاشان

175 بازدید

م.قدیری

مدیرعامل

231 بازدید

1 2