ثبت بنر

جهت ثبت آگهی بنری به موارد ذیل توجه فرمایید.

  1. اندازه تصویر بنر 120*240  می باشد.

  2. برای نمایش صحیح بنر خود در سایت ، تصویری با سایز صحیح انتخاب فرمایید.


     

کلماتی کلیدی همان کلماتی هستند که افراد در اینترنت جستجو می کنند ، کلماتی در سایت ترتیب اثر داده می شود که در متن عنوان و توضیحات استفاده شده باشد .
لطفاً کلمات کلیدی را با "Enter" از هم جدا کنید

شما با تجاری کردن آگهی خود بیشتر دیده خواهید شد.