نصب داربست

داربست یک ساختار یا سازه میباشد که در کوتاه مدت برای استحکام و تقویت ساختار یا سازه اصلی کاربرد دارد. از دیگر کاربردهای نصب داربست این است که کارگران برای کار کردن بر روی نمای ساختمان از آن بالا می روند، بنابراین رعایت اصول ایمنی در نصب داربست و یا استفاده از آن توسط کارگران بسیار حائز اهمیت است.شما می توانید در وب سایت آگهی های ساختمانی پکوک نصب داربست در سراسر کشور را مشاهده نمایید.

صفحه 1 آگهی های بیشتر....

محصولات و خدمات نصب داربست

صفحه 1 محصولات بیشتر ....

 

 

 

 

نحوه محاسبه متراژ داربست فلزی ساختمان

 نحوه محاسبه متراژ داربست کفراژ  که یک مجموعه ای از لوله های داربست هستند که به یکدیگر متصل شده اند. اتصالات این لوله ها یا بصورت بست و یا بصورت پین می باشد.

کفراژ معمولی در داربست بندی و یا برای کار در زیر سقف

کفراژ یک مجموعه ای از لوله های داربست هستند که به یکدیگر متصل شده اند. اتصالات این لوله ها یا بصورت بست و یا بصورت پین می باشد.به فاصله بین ستون های داربست دهنه گفته میشود که در کفراژ پایه ها از هم ۳ متر فاصله دارند و در دهنه های انتهایی با توجه به طول کار کم میشود .مثلا برای طول کار ۱۰٫۵ متری ۴ دهنه مورد نیاز است که آخرین آن ۱٫۵ متر طول دارد. به المان های عرضی دستگیره گفته میشود.که ۹۰ سانت با هم و حدود ۱۸۰ سانت با مشابه خود فاصله دارند.

 روش محاسبه

برای محاسبه متراژ کفراژ تعداد دهنه در هرجهت را در ۳ ضرب کرده تا طول هر جهت معین شود. و با ضرب طول دو جهت میزان سطح کار مشخص میگردد.و ارتفاع کار از پایین ترین نقطه داربست تا آخرین بست نصب شده محاسبه میگردد. لازم به ذکر است در داربست اعداد اعشار به سمت بالا گرد میشود.برای مثال اگر سطحی ۱۰ در ۱۰ داشته باشیم چون در هر جهت مجبوریم ۴ دهنه (۳ تا ۳ متری و یکی ۱ متری) داشته باشیم طول را ۱۲ متر محاسبه میکنیم.در نتیجه سطح ۱۰۰ متری ۱۴۴ متر محاسبه میشود.تعرفه داربست فلزی 99، نرخ مصوب نصب داربست فلزی، محاسبه قیمت داربست