پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

انواع کمپرسور و چکش

انواع کمپرسور بادی و هیدرو لیکی انواع چکش بادی و چاه کنی و....

فن آوران صنعت رى اجاره خريد فروش انواع كمپرسورهاى معمول ...

استان تهران

6 بازدید

محصولات و خدمات انواع کمپرسور و چکش

محصول یا خدمتی وجود ندارد!