پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

ماشین آلات خم و برش میلگرد

فروش -اجاره-تعمیر انواع ماشین آلات خم و برش

سوراخکاری وکرگیری و مغزه گیری بتن و کاشت میلگرد بصورت م ...

استان تهران

146 بازدید

محصولات و خدمات ماشین آلات خم و برش میلگرد

محصول یا خدمتی وجود ندارد!