پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

بلوک و لیکا

تولید و فزوش انواع بلوک و لیکا

پوکه معدنی قروه ارزان سبک بدون واسطه مستقیم ازمعدن احمد ...

استان تهران

148 بازدید

پرلیتی 2-3-4 جداره عایق صوتی و حرارتی بالا تامین پروژ ...

استان تهران

168 بازدید

- دارنده گواهینامه فنی برای ششمین سال متوالی از مرکز ت ...

استان تهران

1149 بازدید

بلوکهاي سبک از ترکيب انواع پوکه ها( صنعتي –معدني) و يا ...

استان تهران

599 بازدید

شرکت مهندسی احداث بنا بروج با سابقه ی درخشان در عرصه ی ...

استان تهران

649 بازدید

محصولات و خدمات بلوک و لیکا