پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

شرکت های ساختمانی

انجام تمامی امور مربوطه به ساختمان سازی طراحی-محاسبات-نظارت-مشاور -پیمانکاری و...

1-طراحی 2-نظارت و اجرا 3-اجرای سازه های سبک 4-LSf 5 ...

استان تهران

4 بازدید

شرکت سايه سازان مدرن اجرا کننده سازه های سبک با پوشش یو ...

استان تهران

5 بازدید

گروه ساختمان و تاسیسات نقیب سازه مشاوره ، محاسبه ، ...

استان تهران

98 بازدید

محصولات و خدمات شرکت های ساختمانی

مقالات و اطلاعات درباره شرکت های ساختمانی