پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

جرثقیل سقفی

فزوش و اجاره و تعمیر جرثقیل سقفی

[Forwarded from مرتضی چینی فروش] شرکت مهندسی کاوش صنعت ...

استان تهران

83 بازدید

ساخت و تعمیر انواع جرثقیل سقفی اعم از دروازه ی و کارگاه ...

استان تهران

110 بازدید

ساخت و تعمیر انواع جرثقیل سقفی اعم از دروازه ای و کارگا ...

استان تهران

103 بازدید

محصولات و خدمات جرثقیل سقفی