پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

بنایی ساختمان

انجام بنایی ساختمان

پیمانکار تیغه چینی ، انواع کارهای بنایی ، سیمانکاری و پ ...

استان تهران

2 بازدید

رفع نم باضمانت وتشخیص محل دقیق =نشت یابی بادستگاه تضمین ...

استان تهران

4 بازدید

گچ کاری،کاشی و سرامیک کاری،سیم کشی و لوله کشی، نصب شیرآ ...

استان تهران

18 بازدید

محصولات و خدمات بنایی ساختمان

محصول یا خدمتی وجود ندارد!