پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

جدول بتنی

   قیمت 0 تومان

     شركت توليدي تحقيقاتي آپتوس ايران

     09122708245

    http://aptusiran.com

   خرید

موارد استفاده از جدول بتنی
جداسازی مسیر های تردد
جداکردن مسیر به صورت فیزیکی یا ظاهری
تعبیه زهکش یا ایجاد جوی آب
جداسازی فضای سبز از مسیر تردد


3 رای