پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

اجرای انواع کانال های چهار گوش وگرد ،انواع سیستم های ته ...

استان تهران

13 بازدید

شرکت هواکاران تهران نوآور اولین تولید کننده کانال فلکسی ...

استان تهران

12 بازدید

ساخت و نصب انواع کانال های کولر،دریچه هوا،خرده کاری با ...

استان تهران

26 بازدید

ساخت و نصب کانال های ساختمانی و صنعتی دریچه تنظیم هوا ...

استان تهران

29 بازدید

اجرای کانال های کولر تهویه صنعتی،قرنیز،دودکش،هود و شوت ...

استان تهران

23 بازدید

ساخت و نصب انواع کانال هوا گرد و چهلر گوش-خرد کاری و س ...

استان تهران

31 بازدید

ساخت انواع کانال گرد و چهار گوش،دریچه،هود صنعتی و... ق ...

استان تهران

25 بازدید

ساخت انواع کانال هوا،هود،دریچه،قرنیز ،دودکش و...

استان تهران

49 بازدید

ساخت و نصب کانال و دریچه و هود و.. لوله کشی فروش آبسا ...

استان تهران

27 بازدید
1 2 3 

محصولات و خدمات