پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

برش بتن،کر گیری،کرگیری، مغزه گیری و کاشت آرماتور کرگ ...

استان تهران

14 بازدید

محصولات و خدمات

محصول یا خدمتی وجود ندارد!