پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

کانال سازی

 تهران

کانال سازی

کاربر گرامی، با اضافه نمودن عکس، بیشتر دیده شوید

     اکبری

     09121091568

    1396/03/11 الی 1396/04/10

    بازدید:   151   مرتبه

به این آگهی رای دهید:
1 رای

  درباره ما

آدرس تهران
کانال گرد تخلیه هوا،اگزاست، کانال کشی،کانال گرد تهویه مطبوع،کانال گرد هواساز ، کانال گرد گالوانیزه،کانال گرد استیل،کانال گرد،کانال مدور، کانال اسپیرال- شوتینگ-شوتینگ
ساختمانی-شوت زباله-شوت نخاله-سیستم شوتینگ نخاله-نخاله موجود در طبقات-شوت نخاله پلی اتیلن-سیستم هوشمند شوت زباله ، سیستم هوشمند شستشو،سیستم وینچ شستشو،شستشوی هوشمند شوت زباله ،سیستم هوشمند شستشوی مکانیکی mفرچه هوشمند شستشوی شوت زباله- سیستم تفکیک زباله در مبداmسیستم جداکننده زبالهmتفکیکmداکت تفکیک زباله در مبداmصرفه جوئی در وقت،صرفه جوئی در هزینه ،دفع پسماند-خشکmجداسازی زباله mمدیریت زبالهmطلای کثیف-شوتینگ زباله ساختمانیmشوتینگ زبالهmشوتینگ با کامپکتورmسیستم کامپکتورmیونیت کامل کامپکتور ،سیستم تراکم زباله،فشرده سازی زبالهmجداسازی شیرابه از زباله ،جلوگیری از دسترسی حشرات به زبالهmامکانات دفع شیرابهmماشین حمل زباله کمترmمدیریت زباله در مبداmطلای کثیفmجداسازی زباله عفونیmکدبانوی دیجیتالmجداسازی زباله خشک و تر mبازیافت در مبداmحجم زباله کمترmمخزن جداسازی زباله تروخشک-شستشوی هوشمند شوت زبالهmکانال شوت زباله،داکت شوت زباله ،سامانه شوتینگ،سیستم شوتینگ mهواکش شوت زبالهmاتاقک شوت زباله،سرعتگیر شوت زبالهmدرب انتهای شوت زباله,ترولی شوت زباله،شوتینگ شوت زباله استیل ، شوت زباله گالوانیزه،شوت زباله شهری،دریچه شوتینگ،سامانه شوت

  تماس با ما

ثبت نشده است!

  آدرس ما