اجرای سازه نگهبان

   قیمت 0 تومان

     تخریب ساختمان

     09126035443

    بازدید:   1245   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

مهندس عظیمی مجری عملیات تخریب ساختمان خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ تخریب ساختمان