داربست

   قیمت 0 تومان

     کارخانه تولید داربست فلزی

     09121360906

    بازدید:   193   مرتبه

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

داربست چیست ؟
سوالی که اکثر مشتریان داربست در پروژه های بزرگ نفت ، گاز ، پتروشیمی و برای سازندگان ساختمان در زمان خرید و فروش داربست و برای نصب داربست در ارتفاع از استاد کاران صنعت داربست فلزی می پرسند که داربست چیست ؟
شرکت چدن ریزان پیشرو پاسخ این سوال را به صورت مختصر بیان می کند :
داربست یک سازه چوبی یا فلزی موقتی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها بکار می‌رود. داربست ها که از میله‌های فلزی و چوبی ساخته می‌شوند گاه به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها هم استفاده می‌شوند. ساخت داربست ها مهارت ویژه‌ای نیاز دارد زیرا در صورت فروریختن یک داربست خطر تلفات جانی بسیار زیاد است.


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ کارخانه تولید داربست فلزی