پله حول محور یا گلدسته ای

   قیمت 1,000,000 تومان

     پله دوبلکسی (مهندس کاشی)

     09133639643

    http://novinpelekashan.ir

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

پله گلدسته ای با توجه به نرده دور و یا پلیت قیمت متفاوت میشود


1 رای


سایر خدمات و محصولاتِ پله دوبلکسی (مهندس کاشی)

پله تک محور

2,400,000 تومان

پله معلق

2,800,000 تومان

پله

1,400,000 تومان

پله

1,400,000 تومان