پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

مهندسی نقشه برداری فونداسیون،دادگستری راه سازی،ثبتی14 ...

استان تهران

67 بازدید

انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری طرح147،شاقولی،تفک ...

استان تهران

139 بازدید

برداشت،حجم،مساحت،فونداسیون،شاقول،ستون،تفکیک کارشناس رس ...

استان تهران

72 بازدید

خدمات نقشه برداری توپوگرافی،تفکیک،مسیر،حجم عملیات خاکی ...

استان تهران

57 بازدید

انجام کلیه ی امور نقشه برداری بالاترین کیفیت و مناسب ت ...

استان تهران

67 بازدید

مهندسی نقشه برداری فونداسیون،دادگستری راهسازی-ثبتی147و ...

استان تهران

65 بازدید

نقشه برداری و فونداسیون از بیلت دریافت سند حجم خاکبردا ...

استان تهران

78 بازدید

نقشه برداری تضمینی رسمی-نظام-شهرداری-ثبت-147-ارگانها ...

استان تهران

54 بازدید

نقشه برداری کلیه ی مناطق کارشناسی رسمی-امور ثبتی

استان تهران

53 بازدید

کلیه ی امور نقشه برداری ساختمانی و ثبتی-کارشناس رسمی

استان تهران

51 بازدید
1 2 

محصولات و خدمات

محصول یا خدمتی وجود ندارد!