پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

بخشی: اجرای فنداسیون سوله تمام کار دستمزدی هرمترمربع ز ...

استان تهران

894 بازدید

تیم پیمانکار با تجهیزات بالا و توان نیرو رسانی گسترده ب ...

استان تهران

29 بازدید

اجرای انواع فنداسیونهای کوچک و بزرگ (دستمزدی و یا بامصا ...

استان تهران

34 بازدید

بخشی رحیمی: سوله ارماتوربندی وقالبندی،نصب صفحه، ستون ...

استان تهران

21 بازدید

* پیمانکاری قاسمی*اجرای سازه های بتنی- فنداسیون* دیوارب ...

استان تهران

36 بازدید

بخشی رحیمی: سوله ارماتوربندی وقالبندی،نصب صفحه، ستون ...

استان تهران

18 بازدید

بخشی رحیمی: سوله ارماتوربندی وقالبندی،نصب صفحه، ستون ...

استان تهران

21 بازدید

بخشی رحیمی: سوله ارماتوربندی وقالبندی،نصب صفحه، ستون ...

استان تهران

19 بازدید

کادر مجرب عملیات اجرایی و پلن فونداسیون سوله در سراسرکش ...

استان تهران

71 بازدید
1 2 

محصولات و خدمات

مقالات و اطلاعات درباره اجرای فونداسیون