پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

سازه صنعت کوپال بزرگترین مرکزی تولید اسپیسر / واتراستا ...

استان تهران

10 بازدید

ترمیم سطوح بتنی، ترک خوردگی، بریدگی، ناهمواری، اصلاح ن ...

استان تهران

8 بازدید

احتراماً شرکت افزون بتن کیمیا به شماره ثبت 433148 فعال ...

استان تهران

6 بازدید

احتراماً شرکت افزون بتن کیمیا به شماره ثبت 433 ...

استان تهران

7 بازدید

سازه صنعت کوپال تولید کننده واتراستاپ ،اسپیسر،ضد یخ ب ...

استان تهران

8 بازدید

بتن کیمیکس, ماده افـزودنی کاهنـده شدیـدآب وافزایـش دهن ...

استان تهران

50 بازدید

فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی CA-Flow۶۰ افزودنی بتن ...

استان تهران

45 بازدید

انواع اسپیسرهای پلاستیکی انواع روان کننده ها و افزودنی ...

استان تهران

48 بازدید
1 2 

محصولات و خدمات

مقالات و اطلاعات درباره افزودنیهای بتنی