پکوک

بانک مشاغل و نیازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

حفر چاه

حفرچاه با دستگاه

**حفر انواع چاه - حفر چاه عمیق - حفر چاه نیمه عمیق -حفر ...

استان تهران

337 بازدید

محصولات و خدمات

محصول یا خدمتی وجود ندارد!