پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

حفر چاه

حفرچاه با دستگاه

**حفر انواع چاه - حفر چاه عمیق - حفر چاه نیمه عمیق -حفر ...

استان تهران

369 بازدید

محصولات و خدمات حفر چاه

محصول یا خدمتی وجود ندارد!