پکوک

بانك مشاغل و نيازمندیهای ساختمان

دسته بندی موضوعات ساختمانی

اجرای لوله کشی گاز

اجرای لوله کشی گاز

(شرکت تاسیساتی آپاداناگازگیل) طرح محاسبه اجراء مشاوره ...

استان گیلان

72 بازدید

لوله کشی گاز و تفکیک کنتور گاز نصب شیر قطع کن گاز حس ...

استان تهران

746 بازدید

لوله کشی گاز خانگی و صنعتی شرکت آترین گاز البرز ل ...

استان البرز

128 بازدید

- تعمیر و بازسازی موتورخانه - اسید شو ...

استان تهران

230 بازدید

اجرای لوله کشی شگاز و آتش نشانی با تاییدیه قطعی گاز ت ...

استان تهران

225 بازدید

اجرای لوله کشی گاز و خرده کاری ها با سابقه بالا تمام ...

استان تهران

123 بازدید

انجام لوله کشی گاز،آب،شوفاژ با تاییدیه فوری ارزانتر ا ...

استان تهران

244 بازدید

اجرای لوله کشی گاز،خرده کاری جا به جایی کنتور فوری

استان تهران

136 بازدید

اجرای لوله کشی گاز با تائید نقد و اقساط

استان تهران

112 بازدید

لوله کشی گاز ساختمان با فشار قوی و ضعیف آتش نشانی عضو ...

استان تهران

309 بازدید

مجری لوله کشی گاز و آتش نشانی تفکیک کنتور ها

استان تهران

343 بازدید

طراحی و اجرا یگاز خانگی و صنعتی پیگیری از 0تا100

استان تهران

197 بازدید

اجرای لوله کشی گاز و خرده کاری فوری حتی در ایام تعطیل

استان تهران

86 بازدید

انجام لوله کشی و خرده کاری گاز و آب نصب شیرآلات منصف ...

استان تهران

297 بازدید

مجری لول کشی گاز ساختمان تفکیک کنتور ها با تائیدیه ل ...

استان تهران

397 بازدید

اجرای لوله کشی ساختمان آب،گاز،کلی و جزیی تفکیک کنتور ...

استان تهران

199 بازدید

خدمات گاز رسانی لوله کشی گاز با تائیدیه تعمیرات

استان تهران

74 بازدید

اجرای لوله کشی گاز فشار قوی و فشار ضعیف تهاتر،گازروشن ...

استان تهران

202 بازدید

مجری لوله کشی گاز،آب،شوفاژ با تائیدیه انجام تمامی تعمی ...

استان تهران

193 بازدید

اجرای لوله کشی گاز کلی و جزئی تعمیرات محدوده شرق ته ...

استان تهران

102 بازدید

انجام کلیه ی امور مربوط به لوله کشی گاز با تائیدیه نظام ...

استان تهران

95 بازدید

اجرای لوله کشی انواع لوله ها و تعمیر لوله کشی اجزا و ت ...

استان تهران

104 بازدید

محصولات و خدمات اجرای لوله کشی گاز