پکوک

بانك مشاغل و نيازمنديهای ساختمان

تابلو هدایت مسیر

   قیمت از 0 تا 0 تومان

تابلو های هدایت مسیر (اطلاعاتی) ریلی
توضیحات :ابعاد 1(مترمربع) نوع شبرنگ
۳ ساله/رده مهندسی/لانه زنبوری/الماسه

تابلو های هدایت مسیر (اطلاعاتی) مسطح
توضیحات :
کد محصولابعاد 1(مترمربع) نوع شبرنگ
۳ ساله/رده مهندسی/لانه زنبوری/الماسه

طراحی تابلو های هدایت مسیر (اطلاعاتی)
توضیحات :
کد محصول ابعاد 1(مترمربع)
توضیحات
بر اساس برداشت جاده ای و یا طرح دریافتی


1 رای     شرکت صنایع ایمن هزارچم

     09121907577

    http://www.hezarcham.com

   مشاهده اطلاعات بیشتر

سایر خدمات و محصولاتِ شرکت صنایع ایمن هزارچم