پکوک

در حال راه اندازی و تعميرات

تولید سازه های فولادی

125 بازدید
3 Follower

سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی

156 بازدید
3 Follower

ارشد معماري

111 بازدید
1 Follower

دانشجوعمران

152 بازدید
5 Follower

مسئول خرید کارخانجات سازه فلزی

160 بازدید
4 Follower

پیمانکار ساخت اسکلت

146 بازدید
4 Follower

کابینت وکلیه مصنوعات ام دی اف

105 بازدید
2 Follower

معمار استاد کار

115 بازدید
3 Follower

مدیر عامل

99 بازدید
1 Follower

مجری ومدیریت

101 بازدید
2 Follower