پکوک

بانك مشاغل و نيازمنديهای ساختمان

فرش مرداس

55 بازدید
3 Follower

مجری ومدیریت

72 بازدید
1 Follower

مدیر عامل

74 بازدید
1 Follower

معمار استاد کار

88 بازدید
3 Follower

کابینت وکلیه مصنوعات ام دی اف

78 بازدید
2 Follower

پیمانکار ساخت اسکلت

123 بازدید
4 Follower

مسئول خرید کارخانجات سازه فلزی

137 بازدید
4 Follower

دانشجوعمران

129 بازدید
5 Follower

ارشد معماري

89 بازدید
1 Follower

سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی

126 بازدید
3 Follower

تولید سازه های فولادی

97 بازدید
3 Follower