پکوک

بانك مشاغل و نيازمنديهای ساختمان

فرش مرداس

31 بازدید
3 Follower

مجری ومدیریت

49 بازدید
1 Follower

مدیر عامل

51 بازدید
1 Follower

معمار استاد کار

66 بازدید
3 Follower

کابینت وکلیه مصنوعات ام دی اف

59 بازدید
2 Follower

پیمانکار ساخت اسکلت

100 بازدید
3 Follower

مسئول خرید کارخانجات سازه فلزی

119 بازدید
4 Follower

دانشجوعمران

110 بازدید
5 Follower

ارشد معماري

68 بازدید
1 Follower

سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی

108 بازدید
3 Follower

تولید سازه های فولادی

77 بازدید
3 Follower