پکوک

بانك مشاغل و نيازمنديهای ساختمان

فرش مرداس

16 بازدید
3 Follower

مجری ومدیریت

33 بازدید
1 Follower

مدیر عامل

37 بازدید
1 Follower

معمار استاد کار

49 بازدید
3 Follower

کابینت وکلیه مصنوعات ام دی اف

46 بازدید
2 Follower

پیمانکار ساخت اسکلت

87 بازدید
3 Follower

مسئول خرید کارخانجات سازه فلزی

104 بازدید
4 Follower

دانشجوعمران

93 بازدید
5 Follower

ارشد معماري

56 بازدید
1 Follower

سرپرست کارگاه نصب اسکلت فلزی

90 بازدید
3 Follower

تولید سازه های فولادی

61 بازدید
3 Follower