پکوک

بانك مشاغل و نيازمنديهای ساختمان

پکوک سازه

تعدادی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت به شرح ذیل می باشد. 

1-پروژه 33 طبقه نگین رضا به وزن 3800 تن – خیابان اشرفی اصفهانی – سال 1381 – اقای مهرداد دری 

2- پروژه 8 طبقه سعادت آباد – میدان کاج- سال1388 – آقای آجیل چی 

3- پروژه صنعتی شرکت آهن اسفنجی اردکان طرح قائم 2 – به وزن 240تن اردکان- 1384 – شرکت آهن اسفنجی 

4- پروژه 7 طبقه نیاروان –به وزن 150 تن – نیاوران- سال 1384 آقای دکتر میر قادری 

5-پروژه 7 طبقه اوین- به وزن 150 تن – سال 1385 – آقای محمد حسینی 

6-پروژه 7 طبقه اقدسیه – خیابان اقدسیه شهرک گلستان – به وزن 500 تن – سال 1385 – آقای مهندس مهر یزدان 

7-پروژه 8 طبقه تجریش – تجریش خیابان دربندی- به وزن 800 تن – سال 1385 – آقای مهندس مهر یزدان 

8-پروژه 16 طبقه مجتمعه مسکونی ارتش – کرج ماهدشت – به وزن 1500 تن – سال 1386 – آقای سرهنگ رستمی 

9-پروژه 15 طبقه رویال پلازا ونک – میدان ونک – به وزن 2000 تن – سال 1394 – آقای خیریه 

10-پروژه 14 طبقه اندرزگو – فرمانیه – به وزن 500 تن – سال 1393 – آقای عسگر شاهی 

11- پروژه پاساژ تجاری اداری نرگس – خیابان انقلاب – به وزن 500 تن - سال 1387- شرکت یاس مدینه نور 

12- پروژه بر جهای نیلوفر – شهرک گلستان به وزن 4000 تن – سال 1387 – شرکت خانه گستر پردیس 

13- پروژه برج شاهین کرج – کرج چهار راه طالقانی – به وزن 1600 تن- سال 1387 - شرکت سکنا سازان شاهین 

14-پروژه بازار زمرد 0 شوش خیابان صابونیان – به وزن 2000 تن – سال 1388 

15-پروژه ساختمان اداری سازمان حج و زیارت شهرستان کرج – کرج بلوار مطهری – به وزن 500 تن – سال 1388- سازمان حج و 
زیارت کرج 

16- پروژه 7 طبقه نیاوران – خیابان نیاوران – به وزن 500 تن - سال 1388 – آقای همکاری 

17- پروژه 22 طبقه آسمان بلوک A 5 – اتوبان شهید خرازی- بهوزن 2200 تن – سال 1389- تعاونی مسکن هوا فضا 

18- پروژه 22 طبقه آسمان بلوک 6 A– اتوبان شهید خرازی- بهوزن 2200 تن – سال 1389- تعاونی مسکن هوا فضا 

19- پروژه 10 طبقه هاشمی نژاد – تهرانسر- به وزن 1200 تن – سال 1391- تعاونی مسکن هوا فضا 

20- پروژه 19 طبقه زیتون بلوک 1C- بلوار کوهک – به وزن 2500 تن – سال 1391 – تعاونی مسکن هوا فضا 

21- پروژه 19 طبقه زیتون بلوک C2- بلوار کوهک – به وزن 2500 تن – سال 1391 – تعاونی مسکن هوا فضا 

22- پروژه 26 طبقه شهید خرازی بلوک D1- ورد آورد – به وزن 2500 تن – سال 1392- تعاونی مسکن پارس عمران کاشانه 

23- پروژه 26 طبقه شهید خرازی بلوک 2D- ورد آورد – به وزن 2500 تن – سال 1392- تعاونی مسکن پارس عمران کاشانه 

24- پروژه 26 طبقه شهید خرازی بلوک D3- ورد آورد – به وزن 2500 تن – سال 1392- تعاونی مسکن پارس عمران کاشانه 

25- پروژه 26 طبقه شهید خرازی بلوک D4- ورد آورد – به وزن 2500 تن – سال 1392- تعاونی مسکن پارس عمران کاشانه 

26-پروژه 30 طبقه شهید خرازی بلوک B9- ورد آورد – به وزن 3300 تن – سال 1393-شرکت خانه سازی رزمنده 

27-پروژه 30 طبقه شهید خرازی بلوک A9- ورد آورد – به وزن 3300 تن – سال 1393-شرکت خانه سازی رزمنده 

بانک مشاغل پکوک
بانک مشاغل
آگهی های بنری